c

Sodalit


Sodalit

Nedan kan läsa hur ”Charina fjärrskådare” @charina_tarot (TikTok) svarade när vi bad henne beskriva kristallen Sodalit.


Sodalit är en logisk sten, den får dig att öppna dina sinnen ta emot logik och intuation, samt boosta intellektet. Lägg en sodalit på tredje ögat för att få en djupare meditation och mottaga mer information från det högre planet.
Sodaliten uppmanar dig även att vara sann mot dig själv och att stå för dina åsikter och handlingar.
Sodalit är även en kamrat sten, som skänker harmoni och tillit inom vänskapskrestsen, kan likaväl användas på artbetsplatsen för bättre sammarbete mellan kollegor.

Tänk på att alltid rengöra din sten efter köp eller efter någon har rört din sten.

Sodalit kan renas på följande sätt.
- rinnande kranvatten
- rökelse
- salt

Fullmånens ljus både renar och laddar stenen.