c

Bergkristall


Bärnsten

Nedan kan läsa hur ”Charina fjärrskådare” @charina_tarot (TikTok) svarade när vi bad henne beskriva kristallen Bärnsten.

Bärnsten är egentligen ingen sten, utan kåda som har fossiliserats. Bärnsten har starka rötter till jorden och den förankrar höga energier. Bärnsten är både helande och renande. Den stimulerar kroppen att läka sig självt genom att dra ut det sjuka samt negativa energier, så kroppen får läka ostört under positiva egenskaper. Den rensar likaså alla chakran så att hela jaget mår bra.

Bärnsten stimulerar intellektet, rensar även här om bort depression och negativt vanemönster.

Bär bärnsten under långa perioder.

Tänk på att alltid rena din sten efter köp eller efter någon har rört din sten.

Bärnsten kan renas på följande sätt.
- Rinnande ljummet vatten
- rökelse

Fullmånens ljus både renar och laddar stenen med ny energi.